**Dnešná téma**
* Algoritmus, algoritmizácia
* Dnešní chvíľka teórie – z čoho sa skladá počítač (a hlavne prečo :) )
* MS Word
* Odstavec
* Formátovanie
* Nastavenie strany
* Úpravy
* stránka na dnešnú hodinu: http://www.writely.com/
* meno gymkp@yahoo.com
* heslo: mojeheslo

Nájdite si text, ktorý budete chcieť upravovať, kto chce, môže použiť tento, ktorý som nachystal ja: vstup.doc

1) Rozdelte daný text na 4 odstavce
2) Pre prvý odstavec nastavte
1) Zarovnávanie do bloku
2) Odsadenie prvého riadku o 1,28
3) Medzeru pred – 6 bodov
4) Medzeru za – 12 bodov
5) Riadkovanie 1.5
3) Pre druhý odstavec nastavte
1) Zarovnávanie na stred
3) Medzeru pred – 6 bodov
4) Medzeru za – 12 bodov
5) Riadkovanie presne 15 bodov
4) Pre tretí odstavec nastavte
1) Zarovnávanie vľavo
2) Medzeru pred – 5 bodov
3) Medzeru za – 10 bodov
4) Riadkovanie 2.5
5) Pre štvrtý odstavec nastavte
1) Zarovnávanie vpravo
2) Medzeru pred – 5 bodov
3) Medzeru za – 10 bodov
4) Nastavte, aby tento odstavec bol vždy celý – t.j. aby sa nerozdelil na konci strany
6) Pred tretí odstavec vložte koniec stránky, t.j. aby tretí odstavec bol na začiatku novej strany
7) Pridajte čísla stránok na každú stranu okrem prvej zarovnané na stred
8) Pridajte čísla riadkov, aby začínali od 1 na každej strane
9) Do hlavičky napíšte svoje meno
10) Uložte súbor ako RTF
11) Pošlite ho e-mailom na michal@pavlasek.sk

**A trochu pomôcok:**
* Nastavenia odstavca 1
* Nastavenia odstavca 2
* Nastavenia strany – formát, čísla riadkov, …
* Ako vložiť čísla stránok
* Ako upravovať záhlavie a pätku
* Ako vložiť koniec stránky

**Nabudúce:**
* Tabulátory, odrážky, číslovanie
* Chvíľka teórie – Procesor, história, ako vyzerá, aké parametre môže mať
* Stránka na dnešnú hodinu – ako sa pripojiť na ICQ, MSN, Jabber, Yahoo keď mám iba prehliadač a nie nainštalované ICQ…