**Dnešná téma**
* chvíľka teórie – Operačná pamäť – RAM
* MS Word
* Stĺpce, tabuľky, štýly, šablóny
* Pascal
* výmena obsahu v dvoch premenných
* výpočet **c** z pytagorovej vety po zadananí **a** a **b**
* stránka na dnešnú hodinu: http://www.howstuffworks.com/

**Zadanie na dnešnú hodinu**
* Nájdite si text, ktorý budete chcieť upravovať, kto chce, môže použiť tento, ktorý som nachystal ja: vstup.doc
* uložte ho pod svojim menom (stačí priezvisko)
* Vytvorte 3 stĺpce – 3, 6 a 4 cm široké
* Vložte prvých dvoch stľpcov v polovici strany koniec stĺpca
* vytvorte 2 nové štýly
* StylArial bude mať typ písma Arial
* StylVerdana bude mať typ písma Verdana a bude mať každé slovo podčiarknuté samostatne červenou farbou
* použite tieto štýly
* StylArial na to čo je v prvom stĺpci
* StylVerdana na to čo je v druhom stĺpci
* uložte tento súbor
* vytvorte novú šablónu
* v nej nachystajte tabuľku na rozvrh hodín aj s názvami dní a číslami hodín – aj s miestami na čas začiatku a konca
* uložte túto šablónu – názov priezvisko-sablona.dot
* vytvorte nový súbor z tejto šablóny a vyplňte rozvth hodín
* uložte tento rozvrh hodín pod názvom priezvisko-rozvrh.doc
* pošlite všetky 3 súbory na michal@pavlasek.sk

**Help**
* Práca so stĺpcami
* Práca so štýlmi
* Šablóna s tabuľkou rozvrhu
* Použite šablóny