**Dnešná téma**
* chvíľka teórie – Monitor
* MS Word
* Objekty obrázok, vzorce a symboly
* Pascal
* použitie cylkov
* **for** cyklus

**Zadanie na dnešnú hodinu – PASCAL**
* **for** cyklus:
* cyklus s pevným počtom opakovaní
* syntax:
* máme napríklad premennú **var i: integer;**
* *for i:=1 to 10 do PRÍKAZ* urobí to, že pre i od 1 po 10 vykoná PRÍKAZ (ten môže byť aj zložený z viacerých príkazov, potom ale musí byť ohraničený medzi *begin* a *end;*)
/—code pascal
for premenná := výraz1
to výraz2 do
príkaz
\—

* Skúste napísať program, čo vypíše čísla odd 1 po 10 pod seba a na záver vypíše ich súčet
* samozrejme nie, že dáte niečo takéto ;-) :
/—code pascal
writeln(’1′);
writeln(’2′);
writeln(’3′);
writeln(’4′);
writeln(’5′);
writeln(’6′);
writeln(’7′);
writeln(’8′);
writeln(’9′);
writeln(’10′);
writeln(’55′);
\—
* výstup by mal byť takýto:
/—code pascal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
55
\—

**Zadanie na dnešnú hodinu – MS Word**
* Nájdite si text, ktorý budete chcieť upravovať, kto chce, môže použiť tento, ktorý som nachystal ja: vstup.doc
* uložte ho pod svojim menom (stačí priezvisko)
* vložte do súboru obrázky
* prvý vložte z **Klipart**
* druhý stiahnite z internetu a vložte ho do textu
* obidva obrázky nastavte tak, aby text obtekal okolo a aby boli v strede strany
* vložte ku obrázkom nejaký **Automatický tvar** – napríklad bublinu ako obrázok niečo “hovorí”
* na koniec súboru vložte nejaký vzorec – použite niekoľko vecí, ako odmocnina, zátvorky, suma, zlomok …
* do hlavičky daného súboru vložte text: (C) Vaše meno a Priezvisko(TM) (t.j. (C) a (TM) vložte ako symboly)

**Help**
* MsWord
* Vloženie obrázku
* Vloženie automatického tvaru – komixovej bubliny napríklad
* Vloženie vzorca
* Vloženie symvolov
* Pascal
/—code pascal
suma:=0;
for i:=1 to 10 do begin
writeln(i);
suma := suma + i;
end;
writeln(suma);
\—