* MS Word
* Hromadná korešpondencia, tvorba hypertextov

* vytvorte pozvnánku pomocou hromadnej korešpondencie pre aspoň 3 ľudí
* vytvorte zdroj dát
* vytvorte vstupný dokument s poliami pre vloženie mena, priezviska, titlulu a sumy
* pozvanie upravte podľa titulu, aby žene začínalo pozvanie Vážená pani a mužovi Vážený pán
* Vytvorte výsledný dokument – listy pre pozvánky
* vložte do nej hypertextový odkaz na miesto konania