* MS Word
* Obsah, register, jazyk a kontrola pravopisu, slovník
* Info o písomke
* Pár slov o tom, ako nezlikvidovať domáci počítač pripojený na net

MS Word
* Vytvorte nový dokument
* naplnte ho nejakým textom – môžete použiť napríklad tento vstup.doc
* rozdelte ho na viacero odstavcov a tým dajte nadpisy
* nastavte týmto nadpisom štýly Nadpis 1, 2 alebo 3
* vložte čísla strán
* vygenerujte na začiatok Obsah
* na koniec dokumentu dopíšte jeden odstavec po slovensky a jeden odstavec po anglicky
* nastavte im správny jazyk pre kontrolu pravopisu

Písomka
* práca so súborom, typmi súborov
* nastavovanie písma, orámovania
* použitie odstavca a jeho nastavenia
* odrážky a číslovanie
* stĺpce
* tabuľky
* štýly
* obrázky – vloženie zo súboru
* vytvorenie obsahu
* nastavenie kontroly pravopisu