Sú dve zadania, preto pozorne čítajte zadanie, aby ste robili podľa pokynov týkajúcich sa vašeho zadania.
1) seriál 24
2) seriál Prison Break

**stupnica:**
* 1 – 100%-90%
* 2 – 89%-70%
* 3 – 69%-50%
* 4 – 49%-25%
* 5 – 24%-0%

plusky majú hodnotu 10 percent, ak to niekomu zmení známku, pripočítam mu ich automaticky.

——–
seriál 24
* Vstupný text text24.txt
* Obrázky
* 24a.gif
* 24b.jpg
* 24c.jpg
* uložte si tieto 4 veci niekam na počítači
* A takto to má na záver vyzerať – pisomka_vysledok_1.pdf

Popis zadania:
1) Vytvorte si nový súbor v MS Word
2) Vložte do neho obsah textu zo súboru text24.txt
3) Upravte súbor nasledovne
* budú číslované strany – číslo bude dole v strede **5%**
* v hlavičke bude text – Seriál 24 – MENO PRIESVISKO (tam napíšte Vaše meno a priezvisko) **5%**
* napisy budú štýlom *Nadpis 1* (Obsah, Popis, Obsazení, Epizody) **5%**
* na začiatku bude vygenerovaný obsah **10%**
* Za ním bude obrázok 24a.gif **5%**
* na dalšej strane bude začínať časť Popis **5%**
* text prvého odstavca – Arial a zarovnané na stred **10%**
* za odstavcom bude obrázok 24b.jpg **5%**
* text druhého odstavca – Courier New, zarovnanie do bloku, dva stĺpce **10%**
* za odstavcom bude obrázok 24c.jpg **5%**
* tretí odstavec má riadkovanie 1.5, písmo Verdana, a je celý orámovaný **10%**
* veľkosti obrázkov upravte tak aby to bolo na jednu stranu **5%**
* na strane 3 je Obsazení – vytvorte tabuľku a dajte do nej vždy meno herca do prvého stĺpca a meno postavy do druhého **5%**
* v Časti Epizody urobte odrážkovaný zoznam z textov sezóna 1 až sezóna 5 **5%**
4) nastavte kontrolu pravopisu – vypnutá **5%**
5) Uložte súbor vo formáte rtf **5%**

——–
seriál Prison Break
* Vstupný text textPB.txt
* Obrázky
* pba.jpg
* pbb.jpg
* pbc.jpg
* uložte si tieto 4 veci niekam na počítači
* A takto to má na záver vyzerať – pisomka_vysledok_2.pdf

Popis zadania:
1) Vytvorte si nový súbor v MS Word
2) Vložte do neho obsah textu zo súboru textPB.txt
3) Upravte súbor nasledovne
* budú číslované strany – číslo bude dole v strede **5%**
* v hlavičke bude text – Seriál Prison Break – MENO PRIESVISKO (tam napíšte Vaše meno a priezvisko) **5%**
* napisy budú štýlom *Nadpis 1* (Obsah, Popis, Ceny, Obsahenie) **5%**
* na začiatku bude vygenerovaný obsah **10%**
* Za ním bude obrázok pba.jpg **5%**
* na dalšej strane bude začínať časť Popis **5%**
* text prvého odstavca – Arial a zarovnané na stred, orámovaný **10%**
* za odstavcom bude obrázok pbb.jpg **5%**
* text druhého odstavca – Courier New, zarovnanie do bloku, riadkovanie 1.5 **10%**
* za odstavcom bude obrázok pbc.jpg **5%**
* tretí odstavec má písmo Verdana, dva stĺpce **10%**
* veľkosti obrázkov upravte tak aby to bolo na jednu stranu **5%**
* na strane 3 v Časti Ceny urobte odrážkovaný zoznam z textov **5%**
* Obsahenie – vytvorte tabuľku a dajte do nej vždy meno postavy do prvého stĺpca a meno herca do druhého **5%**
4) nastavte kontrolu pravopisu – vypnutá **5%**
5) Uložte súbor vo formáte rtf **5%**