seriál Battlestar Galactica
* Vstupný text textBSG.txt
* Obrázky
* bsg01.jpg
* bsg02.jpg
* bsg03.png
* uložte si tieto 4 veci niekam na počítači
* A takto to má na záver vyzerať – pisomka_vysledok_3.pdf

Popis zadania:
1) Vytvorte si nový súbor v MS Word
2) Vložte do neho obsah textu zo súboru textBSG.txt
3) Upravte súbor nasledovne
* budú číslované strany – číslo bude dole v strede **5%**
* v hlavičke bude text – Seriál Battlestar Galactica – MENO PRIESVISKO (tam napíšte Vaše meno a priezvisko) **5%**
* napisy budú štýlom *Nadpis 1* (Obsah, Popis, Postavy, Lode), a *Nadpis 2* (Koloniální válečné lodě, Koloniální civilní lodě, Cylonské lodě) **10%**
* na začiatku bude vygenerovaný obsah **10%**
* Za ním bude obrázok bsg01.jpg **5%**
* na dalšej strane bude začínať časť Popis **5%**
* text prvého odstavca – Arial a zarovnané na stred **10%**
* za odstavcom bude obrázok bsg02.jpg **5%**
* text druhého odstavca – má riadkovanie 1.5, písmo Verdana, a je celý orámovaný **10%**
* za odstavcom bude obrázok bsg03.png **5%**
* tretí odstavec Courier New, zarovnanie do bloku, dva stĺpce**10%**
* zarovnajte obrázky na stred **5%**
* na strane 3 je Postavy – vytvorte tabuľku a dajte do nej vždy meno herca do prvého stĺpca a meno postavy do druhého **5%**
* v Časti Lode urobte odrážkovaný zoznam z textov každej časti v Koloniální válečné lodě, Koloniální civilní lodě a Cylonské lodě **5%**
4) Uložte súbor vo formáte rtf **5%**