**Práca s grafikou – rastrové grafické editory**
* Vektorová a rastrová grafika, grafické formáty
* Druhy grafických editorov (free)
* rastrové (napr. formát png)
* Paint.NET
* GIMP
* Skicár vo Win
* vektorové (napr. formát svg)
* Inkscape
* Prehliadače – napríklad IrFanView
* rozdiely
* raster – každý bod má svoju hodnotu – zjednodušene farbu. Rastrový obrázok má svoje rozlíšenie (počet bodov na palec) a veľkosť – počet bodov X a Y a teda keď si budete zväčšovať jeho časť, začne sa to “zrniť”
* vektor – je určená napríklad čiara z bodu A do bodu B – problém s fotografiami – ako popísať krivkami obrázok, ale zase pre grafické objekty typu logo firmy je možné ich zväčšovať “donekonečna”