Prvý program
==========
Spustite si Free pascal a začnite pracovať s novým súborom.

Na začiatku súboru je slovo program nasledované názvom. Napríklad ideme tvoriť program Hello, ktorý vypíše na obrazovku text “Hello world”.

/—code pascal
program Hello;
\—

Následne pridáme dve slová – begin a end. Samotný program sa píše medzi tieto dve slová, za posledným end-om sa dáva bodka.

/—code pascal
program Hello;

begin
end.
\—

Nasledujúci program vypíše Hello world na obrazovku.

/—code pascal
program Hello;

begin
Write(‘Hello world’);
end.
\—

Vidíte, že “Hello world” je ohranicene apostrofmi. To je preto, lebo toto nazývame string (reťazec). Všetky reťazce sa musia zadávať takto. Bodkočiarka na konci riadku je ukončenie príkazu.

Readln sa používa na načítanie vstupu od užívateľa (číta sa, pokiaľ nezadá enter).

/—code pascal
program Hello;

begin
Write(‘Hello world’);
Readln;
end.
\—

Komentáre

Komentáre v programe sapoužívajú na popis toho, čo ste tam robili, ale kompilátor ich neberie nijako do úvahy, jednoducho sa ignorujú. Začiatok je { a koniec }.

/—code pascal
{Tento program vyčistí obrazovku,
napíše “Hello world” a čaká, dokedy užívateľ nezadá ENTER.}

program Hello; {Meno programu}

uses
crt;
{kniznice, ktoré ma používať,
tu je to kvoli príkazu ClrScr kniznica crt.}

begin
ClrScr;{Vymaže obrazovku}
Write(‘Hello world’);{Napíše “Hello world”}
Readln;{Čaká, dokedy užívateľ nedá enter}
end.
\—