* príručka v angličtine: Pascal help
* príručka Pascal I: Pascal 1
* príručka Pascal II: Pascal 2