Sú dve zadania – Simpsonovci a Priatelia.

Súbor s prácou si priebežne ukladajte!

Simpsonovci
————
Uložte si na disk:
* vstupný súbor : sim_vstup.doc
* obrázky sim1.gif a sim2.jpg

Výsledok má vyzerať nasledovne (tiež odporúčam najskor uložiť na disk a až potom otvoriť):
sim_vystup.pdf.

Priatelia
——–
Uložte si na disk:
* vstupný súbor : fri_vstup.doc
* obrázky fr1.jpg a fr2.jpg

Výsledok má vyzerať nasledovne (tiež odporúčam najskor uložiť na disk a až potom otvoriť):
fri_vystup.pdf.

Zadanie pre obe skupiny
———————–
* prvý odstavec – font Arial, zarovnanie na stred, veľkosť 14 bodov
* druhý odstavec – riadkovanie presne 15 bodov, zarovnanie do bloku, font Verdana
* tretí odstavec – zarovnanie do bloku, font Courier New, Odsadenie zlava 0,5cm, zprava 1cm, prvý riadok ešte naviac odsadený o 1cm oproti ostatným.
* Obsah, Kapitola 1, Kapitola 2 – štýl Nadpis 1, Kapitola 2.1 štýl Nadpis 2
* Kapitola 2 bude vždy začínať na novej strane.
* na začiatku bude obsah (za názvom kapitoly Obsah)
* na spodku strany bude vždy jej číslo
* v hlavičke strany bude vaše meno.
* za kapitolou 1 budú vložené dva obrázky
* Simpsonovci – sim1.gif a sim2.jpg
* Priatelia – fr1.jpg a fr2.jpg
* ak treba tak upravte ich veľkosť, aby boli obrázky na prvej strane a Kapitola 2 začínala na druhej