Kódovanie v počítači
===============
Popis kódovania na počítači napríklad tu: “Kódovanie v počítači”:http://ebooks.unitra.sk/index.php?kn_id=1&ka_id=2&pk_id=4&s_id=7.

Šifrovanie
===============
Popis šifrovania napríklad tu: “Šifrovanie”:http://ebooks.unitra.sk/index.php?kn_id=1&ka_id=2&pk_id=4&s_id=8.