=== Unity .{color:green}===
Unit je v podstate knižnica funkcií a procedúr. V samotnom programe potom môžeme jednoducho používať procedúry a funkcie z unitov, čo umožňuje maž prehľadnejší hlavný prohram, ale aj využívať raz napísané procedúry a funkcie vo viacerých prohramoch.

Unit je sa vyraba dalsim *pas* suborom, len miesto *program*, ako prve slovo sa pise slovo *unit*.

Unit ma tu specialitu, ze najskor je slovo *interface*, kde su v podstate nazvy procedur a funkcii aj s parametrami, ktore sa v danom unite vyskytuju, nasleduje slovo *imlementation* kde su uz samotne funkcie a procedury.

napriklad unit s metodou na vypocet tretej mocniny:
/—code pascal
unit MatUnit;

interface

function mocnina3(cislo: Integer): Integer;

implementation

function mocnina3(cislo: Integer): Integer;
begin
mocnina3 := cislo*cislo*cislo;
end;

end.
\—

potom sa v programe pouzije pomocou slova *uses* NAZOV_UNITU, a mozete vyuzivat funkcie a proceduty z neho.

/—code pascal
program mojProgram;
uses MatUnit;

var moc : integer;

begin
moc := mocnina3(2);
writeln(moc);
readln;
end.
\—