Grafika v pascale sa musí najskor inicializovať, napríklad nasledujúci kúsok prorgramu ukazuje ako:
(inicializuje grafiku a nakresli stvorec)

/—code pascal
program grafika;
USES WinCRT, GRAPH;

VAR

GD, GM : INTEGER;

BEGIN
InitGraph(GD,GM, ‘..\BGI’);
SetColor(1);
SetBkColor(2);
Rectangle(100,100,500,500);
Delay(1000);
repeat
until keypressed;
CloseGraph;
END.
\—

Ukončenie práce s grafikou sa robí pomocou CloseGraph;

Medzi InitGraph a CloseGraph môžeme zadávať príkazy nna prácu s grafikou:

|—————————–
| Príkaz | Popis | Príklad použitia
|—————————-
| SetBkColor(colour/colour code); | Nastavenie, aká farba sa má používať na pozadie | SetBkColor(Brown);
| SetColor(colour/colour code); | Nastavenie farby | SetColor(2)
| OutText(”); | Vypise text na aktualnu poziciu | OutText(‘Ahoj’);
| OutTextXY(X,Y,”); | Vypise text na poziciu X a Y| OutTextXY(300,100,’Ahoj’);
| MoveTo(X,Y); | Zmena aktualnej pozicie na X a Y| MoveTo(GetMaxX,GetMaxY);
| PutPixel(X,Y,colour/colour code); | Nakresli pixel danou farbou na X a Y |PutPixel(50,128,Cyan);
| Line(X,Y); | Nakresli ciaru z aktualnej pozicie do X a Y |Line(30,111);
| LineTo(X1,Y1,X2,Y2);| Nakresli ciaru medzi dvoma bodmi| LineTo(0,0, GetMaxX,GetMaxY);
| Rectangle(X1,Y1,X2,Y2);| Nakresli stvorec | Rectangle(30,50,25,45);
| Circle(X,Y,Radius); | Nakresli kruh | Circle(GetMaxX Div 2, GetMaxY Div 2, 100);
| Ellipse(X,Y,P,Q,HorR,VerR);| Nakresli elipsu | Ellipse(300,160, 0,360,60,40);
| Arc(X,Y,P,Q,Radius); | Nakresli cast kruznice| Arc(100,200,0,90,70);
| PieSlice(X,Y,P,Q,Radius); | Nakresli cast kruhu, vyplnene aktualnou farbou pozadia | PieSlice(90,150,20,95,100);