UPDATE: pridaná “obľúbenosť” poslancov – poradie v jednotlivých obvodoch.

Výsledky volieb do VÚC – Grafy za obce v okrese Žilina,
súčty za jednotlivé obce za všetky ich okrsky.

* Predseda VÚC – podľa obcí GRAF
* Predseda VÚC – podľa kandidáta GRAF
* Poslanci VÚC – podľa obcí (iba nad 5% hlasov) GRAF
* Poslanci VÚC – podľa kandidáta GRAF
* Poslanci VÚC – poradie v obci podľa kandidáta GRAF

Môže to dlhšie trvať, sťahuje sa dosť veľa dát, najmä pri poslancoch.

Bez záruky.