1. Trasovanie 4. okružnej ponad Trnové a Vodné dielo

Vodné dielo je momentálne jediná rekreačná zóna v Žiline, ponad ktorú majú byť postavené dva mosty. Jeden pokračovaním estakády ponad Trnové a jeden v rámci juhovýchodného obchvatu mesta – pokračovanie Ľavobrežnej. Navrhujem stavať maximálne jeden most ponad vodné dielo, aby sa minimalizovalo zničenie tejto jedinečnej rekreačnej zóny. Trasovanie 4. okružnej zmeniť tak, aby nemusela ísť ľuďom ponad domy a nezničila rekreačnú oblasť Vodné dielo – napríklad poza Trnové a napojením na most juhovýchodného obchvatu, alebo úpravou pripojenia Rosinskej cesty v smere na Martin.2. Spaľovne odpadov v ZA

V Žilinskej kotline boli vždy problémy s čistotou vzduchu, preto navrhovať veľkokapacitné spaľovne odpadov v samotnom Meste Žilina považujem za nevhodné. Mesto sa musí snažiť maximalizovať separovanie odpadu a nie stavať spaľovne pre široké okolie. Navrhujem vynechať obe plánované spaľovne z územného plánu. Zároveň sa stotožňujem s pripomienkami spísanými v dokumente na adrese:

http://michal.pavlasek.sk/upload/uzemnyplan/Navrh_Pripomienok.pdf3. Hájik – 5.29.BH/08

Pre 5.29.BH/08 preklasifikovať z hromadnej výstavby na individuálnu, keďže je umiestnená medzi rodinnými domami. Prípadne zmeniť typ zástavby – maximálny počet podlaží tak, aby bol rovnaký ako okolité rodinné domy.Pripomienky treba posielat na: architekt@zilina.sk
Dokumenty o spaľovni:

Navrh_Pripomienok.pdf

Oslovenie_k_pripomienkovaniu_Spalovna.doc

Oslovenie_k_peticii_Spalovna.doc

Peticia0001.jpg