Dnešná téma
- IKT v kancelárskom prostredí – MS Word
- Prostredie programu
- Práca so súborom
- Písmo
- Orámovanie

Na stiahnutie:
- Obsah hodiny
- Vstupný súbor
- Obsah hodiny (v ppt)